Malmö Badmintonakademi

Faciliteter

lilla hallen 2

Badmintonträningen bedrivs i Malmö Badmintoncenter. En av Sveriges absolut främsta specialhallar för badminton med 20 badmintonbanor.

Gym och fysträning  bedrivs framförallt i Malmö Idrottsakademis  lokaler i baltiska hallen. Gymmet är specialanpassat för elitidrott och utformat i samrådan med utövare på yttersta nivå.

testlab

För att följa upp den fysiska utvecklingen gör vi kontinuerliga tester i Malmö Idrottsakademis testcenter. Testerna utvärderas och vägs in utifrån varje individs behov och ett individuellt gymprogram utformas.