Malmö Badmintonakademi

Faciliteter

lilla hallen 2

Badmintonträningen bedrivs i Malmö Badmintoncenter. En av Sveriges absolut främsta specialhallar för badminton med 20 badmintonbanor.

Gym och fysträning  bedrivs i egen styrketräningslokal samt också i Malmö Idrottsakademis  lokaler i baltiska hallen. Gymmet är specialanpassat för elitidrott och utformat i samrådan med utövare på yttersta nivå.

testlab

För att följa upp den fysiska utvecklingen görs det kontinuerliga tester i samråd med Malmö Idrottsakademis testcenter. Testerna utvärderas och vägs in utifrån varje individs behov och ett individuellt gymprogram utformas.