Malmö Badmintonakademi

Kontakt

Malmö BadmintonCenter
Eriksfältsgatan 30
214 55 Malmö
Skåne / Sverige

Kontaktperson: Hans Christensson:

Hans.christensson@swipnet.se, Tel. +46 708 905992

Till receptionen i hallen: Tel. 0+46 40 88500